Thomas Tagrende

Derfor er det vigtigt

at rense tagrender

Taget på et gennemsnitlig parcelhus modtager omkring 100 tons nedbør hvert år i form af regn og sne. Dette skal effektivt ledes væk fra huset og ned i kloarken igennem tagrender, nedløb eller sivbrønde.


Hvis tagrenderne er fyldte, har bagfald eller er utætte, vil vandet finde andre veje ned fra taget og kan forårsage fugtskader på tag, facader, sokler og kældervægge. Hvis vandet får lov at samle sig på jorden i længere perioder, kan det opfugte fundamentet og forårsage fugtproblemer i kælderen samt frostsprængninger på soklen. De skader, der opstår udvendigt, kan også påvirke vægge og etagedæk indvendigt i huset over tid. Det forøger risikoen for råd og svampeskader.


Disse skader kan være meget dyre at reparere og de fleste forsikringsselskaber nægter at dække skader forsaget af fyldte tagrender!


Ved at få renset tagrenderne regelmæssigt er du med til at sikre din boligs sundhed og holdbarhed. Dette gælder specielt hvis du har skjulte tagrender eller har mange træer rundt om dit hus.